Pár slov úvodem

Počítačová síť Praha11.Net je koncipována jako pomůcka lidem bez internetového připojení "na cestách". V žádném případě není síť považována za náhradu klasického a pevného internetového připojení v domácnosti.

I z tohoto důvodu je v síti povoleno pouze zobrazování webových stránek a ostatní služby internetu jsou blokovány. Praha11.Net je ale otevřená síť a naslouchá Vašim námětům - pokud byste měli jakékoliv dotazy, připomínky nebo návrhy na vylepšení, neváhejte nás kontaktovat.


Zásady ochrany osobních údajů

PDF dokument naleznete na tomto odkaze


Provozní řád

 1. Úvodní ustanovení
  1. Provozovatelem sítě Praha11.Net je na základě uzavřené smlouvy se Zadavatelem Městskou části Praha 11 ze dne 16.12.2015 společnost JM-Networks s.r.o.
  2. Síť je veřejnou telekomunikační sítí sestávající z jednotlivých vysílačů vysílajících v pásmu 2.4GHz, provozovaných pod jednotným jménem (SSID) Praha11.Net. Jejich aktuální seznam včetně adres lze nalézt na adrese www.praha11.net.
  3. Síť je provozována v režimu 7x24x365, její funkce (např. rychlost či doba odezvy) však není s ohledem na princip sdíleného pásma nikterak garantována a nelze ji nárokovat.
  4. Provozovatel sítě si vyhrazuje právo na odstavení vysílačů z důvodů jejich servisní opravy nebo kontroly, a to i bez předchozího ohlášení.
  5. Síť Praha11.Net je povoleno využívat pouze pro nekomerční užití, je primárně určena pro vyhledávání informací a zobrazování internetových stránek.
  6. Pro připojení do sítě je nutná on-line registrace uživatele u Provozovatele sítě. Při registraci jsou vyžadovány i základní autorizační údaje. Přidělené údaje slouží k budoucímu přihlášení do sítě.
  7. Doba připojení k síti je rozhodnutím Zadavatele omezena. Po jejím uplynutí je vyžadována opětovná autorizace.
  8. Uživatel se přihlášením do sítě Praha11.Net zavazuje, že nebude připojení k síti Praha11.Net používat v rozporu s platnými zákony ČR ani s těmito Provozními podmínkami.
  9. Provozovatel ani Zadavatel neručí za případné škody vzniklé uživatelům sítě z důvodů nefunkčnosti sítě, či porušením bezpečnosti uživatelských koncových zařízení.

 2. Detailní podmínky připojení k Síti a používání Sítě
  1. Registrace i připojení do sítě je bezplatné. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje.
  2. Registračními údaji jsou: jméno, heslo, emailová adresa a telefonní číslo pro zaslání autorizační SMS.
  3. Uživatel používáním sítě potvrzuje, že se s provozním řádem seznámil a že s ním souhlasí.
  4. Při každém připojení a přihlášení k síti je uživateli zobrazena úvodní informační stránka s informacemi o registraci uživatele, provozním řádem a s odkazy na webové stránky Zadavatele a Provozovatele.
  5. Bez registrace a řádného přihlášení do sítě je uživateli sítě umožněn přístup pouze na stránky www.praha11.cz a na registrační stránku Provozovatele sítě.
  6. Databáze uživatelů je ve vlastnictví Provozovatele sítě.
  7. Zpracování osobních údajů uživatelů sítě při registraci probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  8. Uživatel sítě odpovídá za to, že jeho zařízení splňuje veškeré odpovídající normy pro provoz bezdrátových zařízení, které jsou veřejně dostupné na www.ctu.cz.
  9. Provoz sítě je na požadavek Zadavatele regulován. Jsou povoleny jen vybrané protokoly.
  10. Povolené služby v síti jsou: webové stránky (http, https), vybrané komunikační služby (Skype, ICQ apod.). Ostatní služby jsou blokovány.
  11. Uživatel musí používat pouze IP adresy přidělené DHCP serverem Provozovatele. Zadávat IP adresu ručně není povoleno. V síti je zakázáno používat vlastní DHCP servery.
  12. Síť není považována za bezpečnou. Každý uživatel sítě si ručí za adekvátní zabezpečení svých připojených zařízení. Je v jeho vlastním zájmu používat aktualizované antivirové a firewallové programy.
  13. Uživateli sítě je zakázáno používat jakékoliv techniky a aktivity, které by směřovaly k průniku do sítě, k získání přístupových práv, privilegovaného stavu či získání kontroly nad zařízením, které nevlastní.
  14. Provoz sítě je monitorován dle zákonných požadavků kladených na veřejné poskytovatele telekomunikačních služeb v ČR.
  15. Přenosová kapacita vysílače je sdílena mezi všechny jeho uživatele.
  16. Provozovatel si vyhrazuje právo na odpojení konkrétních koncových zařízení porušujících tyto podmínky provozu nebo přetěžujících síť dlouhodobým stahováním nadstandardně velkého množství dat.
  17. Provozovatel sítě si vyhrazuje právo trvale zablokovat či nepovolit přihlášení uživatele v případě opakovaného porušování těchto provozních podmínek.
  18. Provozovatel odpovídá za to, že služba bude v obvyklé kvalitě a odpovídající dané užívané technologii. Provozovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnosti v případech, že k těmto stavům došlo následkem zásahu vyšší moci ani v případech, kdy jsou tyto dány povahou technologie či sítě Internet.
  19. Uživatel odsouhlasením tohoto provozního řádu vydává souhlas se zasíláním provozních informací Provozovatele sítě pomocí emailové zprávy.
  20. Hlavním kontaktem technické podpory pro dotazy a hlášení případných poruch koncovými uživateli je emailová adresa praha11@jmnetworks.cz.
  21. Tyto Podmínky používání sítě Praha11.net byly schváleny Zadavatelem a nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění.