Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/praha11/index.php on line 80

Co naopak zakázáno?

  • Síť Praha11.Net není provozována za účelem připojení k internetu domácnostem a není určena pro komerční aktivity.
  • Není povoleno dlouhodobé připojení a je omezeno přenášení velkého množství dat
  • Filtrovány jsou veškeré internetové služby kromě webových stránek a komunikačních programů (Skype, ICQ apod.).
  • Zakázány jsou jakékoliv protiprávní aktivity (vč. použití programů typu torrent).
  • Detailnější pravidla naleznete v provozním řádu.