Jak najít signál? (11.1.2016)

  • Při hledání dostatečného signálu můžete využít orientační mapku pokrytí. Výpočetní model ale nezohledňuje překážky v cestě (domy, větší stromy a podobně). Nerušené připojení je většinou možné pouze na přímou optickou viditelnost vysílače. Pokuste se připojovat co nejblíže k vysílači a v co nejvíce "zeleném" místě. Pokud je to možné, vyvarujte se připojení skrz stromy.

  • Nespoléhejte se pouze na "počet čárek". Měření signálu operačním systémem je pouze orientační a často nepřesné. Dobrým pomocníkem při hledání co nejsilnějšího signálu mohou být aplikace typu Inssider (PC), Wifi Analyzer (Android) nebo WiFi Explorer (iPhone).

  • Síť Praha11.Net funguje ve volném a sdíleném pásmu WiFi 2,4 GHz. Vedle sítě Praha11.Net je provozováno mnoho dalších WiFi sítí (domácích routerů i dalších zařízení jako např. jsou dětské chůvičky). Z tohoto důvodu nelze kvalitu přenosu nijak garantovat. I v místech s dobrým signálem může kvůli rušení být přenos nestabilní.

    Síť Praha11.Net je provozována na volném prostranství a parcích Jižního Města. WiFi technologie vyžaduje přímou viditelnost na vysílač. Není určena pro příjem internetu v budovách. Rozmístění vysílačů je takové, aby na frekventovaná veřejná prostranství a parky byl výhled vždy alespoň z jednoho z nich. Mimo tato území se ovšem může stát, že sice budete dle mapy v zeleně zbarvené oblasti, kvůli překážce se ale nepřipojíte.

Postup při připojení (11.1.2016)

  • Pro připojení k síti Praha11.Net stačí jakékoliv zařízení podporující bezdrátové připojení WiFi v pásmu 2,4 GHz. Připojit se tak v praxi můžete s běžným notebookem, tabletem, ale i s chytrým telefonem. Obecně platí, že tablety (a zejména telefony) mají horší příjem signálu, než notebooky. Každé zařízení má jinou anténu a jiný příjem. Nemožnost se připojit neznamená automaticky chybu sítě Praha11.Net.

  • Na svém zařízení si zapněte Wi-Fi a připojte se na vysílač Praha11.Net. V závislosti na typu zařízení budete buď automaticky vyzváni k registraci nebo se budete muset nechat automaticky přesměrovat na registrační stránky pomocí otevřené libovolné internetové stránky.

  • Při registraci uvádějte pravdivé údaje. Kromě běžných údajů jako je jméno a emailová adresa může být při registraci vyžadován i potvrzovací SMS kód. Bez jeho potvrzení není registrace dokončena.

  • Registraci je nutné provést pouze poprvé. S přidělenými údaji je možno se přihlašovat na všech hotspotech v síti. Přístup je povolen vždy na dvě hodiny, po uplynutí této doby je nutné přihlášení zopakovat.

  • Při pohybu v oblasti pokrytí volí zařízení automaticky nejvhodnější vysílač s nejsilnějším a nejkvalitnějším signálem (není nutné vysílače ručně volit).