Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/praha11/index.php on line 80

Aktuální mapa pokrytí

Orientační mapa pokrytí je aktuální k datu 2.6.2016. Bližší informace o tom, jak se v mapě orientovat, a samotnou mapu, naleznete v sekci Pokrytí.

Mapa bude průběžně aktualizována o nové vysílače.